Uw medewerker snel weer gezond en vitaal aan het werk

Uw medewerker is bij ons in goede handen en verzekerd van de beste werkgerichte zorg. Dat doen we met goed opgeleide medewerkers, die met de inzet van evidence based behandeling resultaat bereiken. Met onze interventies voor uw werknemers versnellen we het herstel en verkorten de verzuimduur.

Stress & burn-out

Voordat medewerkers uitvallen zijn in een eerder stadium vaak al signalen te zien van verminderde mentale veerkracht. Goede begeleiding kan verzuim voorkomen of de duur ervan verkorten. Dat doen wij door medewerkers bewust te maken van hun mentale flexibiliteit en hen te leren welke acties zij zélf kunnen nemen om deze te vergroten. De begeleiding bij stress en burn-out is zowel gericht op werkende medewerkers (preventie) en medewerkers die zijn uitgevallen met stress gerelateerde klachten.

Re-integratie

Als er sprake is van uitval op het werk dan is re-integratie een belangrijk doel. Met onze interventies betrekken we het werk, u als werkgever, de bedrijfsarts en indien van toepassing de psycholoog bij het herstel en re-integratie van de medewerker. Onze begeleiding is gericht op resultaat: een spoedig herstel en bij ziekteverzuim een snelle werkhervatting. We doen dit door middel van on & off the job begeleiding. Ook tweede spoor trajecten maken onderdeel uit van onze dienstverlening.

Gezond en duurzaam inzetbaar blijven

De performance van mensen hangt voor een groot deel af van persoonlijke ambitie, daadkracht, persoonlijkheid, stress en faalangst. Buro de Waal geeft inzicht in het huidige functioneren, talenten en helpt buiten kaders te denken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

Loopbaanadvisering

Een loopbaan kan door verschillende ontwikkelingen een onvoorspelbaar verloop krijgen. Iemand kan geen voldoening (meer) uit het werk halen of loopt na succesvolle jaren vast in zijn of haar werkzaamheden. Bijvoorbeeld door een veranderende organisatie of veranderende werkzaamheden behorende bij de functie. Het komt vaak voor dat iemand is uitgevallen en na herstel van klachten zich afvraagt of de huidige functie nog passend is. Loopbaanadvies geeft inzicht in drijfveren, talenten, persoonlijkheid, beroepsinteresses en ambities. Met behulp van deze inzichten wordt een advies gegeven op basis waarvan loopbaankeuzes gemaakt kunnen worden.

Talentontwikkeling

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit deze visie begeleiden wij medewerkers naar de meest passende functie en werkomgeving. Door talentontwikkeling worden werknemers gestimuleerd in hun groei naar excellente performance. Ook wanneer blijkt dat werk niet meer passend is begeleiden wij medewerkers naar passend werk. Op deze manier blijven medewerkers duurzaam inzetbaar (en wordt uitval voorkomen). Wij werken met de TMA-methode om de talenten, drijfveren en competenties van medewerkers in beeld te brengen.

Met trots werken wij voor de volgende bedrijven

Heeft u interesse in onze diensten? In een persoonlijk gesprek vertellen wij u graag meer over ons en onze dienstverlening

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.