Werken aan balans, talent en teamkracht met Acceptance and Commitment Training (ACT)

Is er in jouw team sprake van een hoge werkdruk of ervaren je medewerkers stress?
En maak je je als leidinggevende of manager wel eens zorgen of je mensen het werk op vitale wijze gaan volhouden?
Dan ben je zeker niet de enige.

We vragen best veel van onze medewerkers. Daar komt bij dat in vrijwel alle branches sprake is van personeelstekorten. En in sommige takken van sport is het verzuim hoog. Dat geeft druk bij de zittende werknemers.

En als je mensen hun werk ook nog eens graag heel erg goed willen doen dan leggen ze zelf de lat nog eens extra hoog.

Zou je graag een interventie doen die meer is dan een quick fix en die een duurzame langetermijn oplossing biedt voor jouw medewerkers en het team als geheel?
Speciaal voor bestaande teams heeft Buro de Waal een groepscoaching ontwikkeld met een programma dat gericht is op het vergroten van een gezonde balans, het ontwikkelen van talent en het versterken van teamkracht.

Thema’s die hierin aan de orde komen:

 • Anders leren omgaan met werkdruk en stress
 • Weerbaarheid, grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen
 • Wanneer is goed, goed genoeg
 • Kennen van de eigen talenten en die van de collega’s en daar meer mee gaan doen
 • Toenemen van synergie en samenwerking
 • Behouden en vergroten van plezier in het werk

Uiteraard is het mogelijk om in overleg thema’s aan het programma toe te voegen die voor het team van belang zijn.

In onze aanpak werken we, net als in de individuele coachingstrajecten, met ACT, Acceptance and Commitment Training.
Omdat deze methodiek zich ook uitstekend leent voor het werken in groepen heeft Buro de Waal op basis van ACT een zeer goede training ontwikkeld voor bestaande teams.
‘Jouw team in Balans’ wordt ondersteund met een Online Leeromgeving waar elke deelnemer toegang toe krijgt.
Wil je meer over de evidence-based methode van ACT weten? Klik dan hier.

Wat zijn de voordelen van ACT training in een bestaand team

 • Geen pleister op de wond maar échte verandering
 • Interactie en leren van elkaar met respect voor individuele verschillen
 • De kosten zijn lager als bij individuele coaching
 • Het stuk talentontwikkeling wordt meegenomen
 • Handvatten voor het team en de leidinggevende om ook in de toekomst anders om te gaan met werkdruk en stress
 • Basis wordt gelegd voor talentgericht werken
 • Teamkracht wordt vergroot

Voor wie is ‘Jouw team in Balans’ bedoeld?

 • Bestaande teams waarin de werkdruk als hoog wordt ervaren
 • Team waarbij het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) uitwijst dat er sprake is van werkdruk, stress en risico op burn-outklachten
 • Teams waarbij al vaker mensen zijn uitgevallen met burn-out

Praktische informatie

 • Het groepscoaching bestaat uit 8 bijeenkomsten
 • Een bijeenkomst is 1 x per maand en duurt 2,5 uur
  • De training kent daardoor een langere doorlooptijd en dat draagt bij aan de gewenste en blijvende veranderingen
 • Startdata en tijden worden in overleg gepland
 • Specifieke wensen worden in overleg opgenomen in een traject
 • Toegang tot de online leeromgeving van Buro de Waal voor elke deelnemer
 • ‘Jouw team in Balans’ is altijd een maatwerktraject. Er wordt dan ook een maatwerkofferte opgesteld.